Fuzje i przejęcia (Okładka miękka)

Fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia (Okładka miękka)

Książka jest obowiązkową lekturą zarówno dla menedżerów zaangażowanych w fuzje i przejęcia, jak i dla konsultantów pomagających skutecznie i w miarę możliwości „bezboleśnie” przeprowadzić te skomplikowane procesy biznesowe. Wielkim atutem książki jest rzetelny przegląd formalno-prawnych uwarunkowań fuzji i przejęć. Jeszcze większym - mnóstwo praktycznych wskazówek odpowiadających – w zwięzły i kompetentny sposób - na pytanie jak zarządzać fuzjami i przejęciami.

Jednak zdecydowanie największą zaletą książki jest to, że Autorka poświęciła w niej wiele miejsca „miękkim” aspektom fuzji i przejęć („zarządzaniu emocjami”, komunikowaniu zmian, sposobom przezwyciężania oporów, za które odpowiedzialne są różne kultury organizacyjne, sposobom „oswajania” poczucia niepewności itd.). Fakt, iż owe miękkie, psychologiczne i socjologiczne aspekty fuzji i przejęć zostały potraktowane w książce z najwyższą uwagą czyni tę publikację przedsięwzięciem prekursorskim na polskim rynku wydawniczym.

prof. dr hab. Rafał Drozdowski, dyrektor Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezes zarządu Public Profits, firmy badawczo-doradczej Barbara Rozwadowska jest doktorem nauk ekonomicznych, adiunktem w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Jest też autorką programu Podyplomowego Studium Public Relations; opiekunem merytorycznym specjalizacji komunikacja społeczna. Publikuje artykuły z zakresu marketingu, public relations i komunikacji w prestiżowych periodykach.

Utrzymuje liczne kontakty z praktyką – prowadzi badania rynku, szkolenia w renomowanych firmach. Jest konsultantką wartościowych i ważnych projektów.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Fuzje i przejęcia" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.