Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy (Okładka miękka)

Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy

Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy (Okładka miękka)

W książce zaprezentowano kluczowe pojęcia z zakresu współczesnego rynku pracy oraz zarysowano główne trendy na polskim rynku pracy w ostatnich kilkunastu latach. Rozważania poparte zostały analizami danych statystycznych oraz omówieniem wybranych badań realizowanych przez autorkę. Publikacja ma charakter dydaktyczny i może być użyteczna dla studentów kierunków: socjologia, pedagogika, psychologia, administracja, zarządzanie, ekonomia, a także do przedmiotów związanych z rynkiem pracy, pedagogiką pracy, socjologią pracy, psychologią pracy, doradztwem zawodowym i zarządzaniem zasobami ludzkimi.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.