Funkcja dielektryczna i ładunek efektywny jonów w ferroelektrykach niewłaściwych (Okładka miękka)

Funkcja dielektryczna i ładunek efektywny jonów w ferroelektrykach niewłaściwych

Funkcja dielektryczna i ładunek efektywny jonów w ferroelektrykach niewłaściwych (Okładka miękka)

Oferta specjalna -90%
Odkrycie, ze w przypadku większości materiałów ferroelektrycznych typu przesunięcia, przejście fazowe związane jest z obecnością miękkiego modu, spowodowało przesunięcie środka ciężkości badań spektroskopowych ferroelekltryków na poszukiwanie i badanie własności tego modu. Zmianie temperatury w okolicy przejścia fazowego towarzyszy często pojawienie się w widmie nowych linii (w fazie niskotemperaturowej) w skutek rozszczepienia w wyniku całkowitego lub częściowego usunięcia degeneracji lub uaktywnienia się modów zabronionych przez symetrię. Innym elementem jest zmiana częstości rejestrowanych modów. W przypadku ferroelektryków "niewłaściwych", do których należą molibdeniany nie da się wyjaśnić anomalnego zachowania temperaturowego "statycznej" przenikalności elektrycznej materiału ani jej wartości. Trzy pytania nasuwają się w związku z tym: 1) dlaczego miękki mod przestaje być widoczny na długo przed osiągnięciem przez kryształ temperatury przejścia? 2) czym różni się ferroelektryk "niewłaściwy" od "właściwego"? 3) jakiego typu jest w tych ferroelektrykach mechanizm przejścia fazowego?

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Funkcja dielektryczna i ładunek efektywny jonów w ferroelektrykach niewłaściwych" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.