Fundusze Unii Europejskiej (Okładka miękka)

Fundusze Unii Europejskiej

Fundusze Unii Europejskiej (Okładka miękka)

Oferta specjalna -22%
Kup na prezent
Publikacja dotyczy okresu 2007–2013 i opisano w niej: - źródła finansowania polityki spójności, - przesłanki i cele polityki spójności, - proces projektowania wydatkowanych środków w wymiarze strategicznym, - zasady przygotowywania i zatwierdzania programów operacyjnych, - aspekty finansowe procesu wdrażania funduszy strukturalnych w państwach członkowskich, - ogólne zasady zarządzania, monitorowania, kontroli i ewaluacji. Przygotowana została w formie komentarza do Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Uwzględnia podstawowe uproszczenia legislacyjne w porównaniu z perspektywą finansową 2000–2006.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Fundusze Unii Europejskiej" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.