Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej (Okładka miękka)

Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej

Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej (Okładka miękka)

Oferta specjalna -8%
Kup na prezent
Książka Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej to kompleksowe oraz wyczerpujące omówienie zagadnień finansowania oświaty niepublicznej ze środków publicznych, obejmujących zarówno beneficjantów - szkoły i podmioty je prowadzące, jak i samorządy, głównie gminne i powiatowe, jako podmioty dotujące. Celem publikacji jest pomoc w poszukiwaniu najskuteczniejszych sposobów finansowania - niesprzecznych z ustawą o systemie oświaty oraz ustawą o finansach publicznych. W opracowaniu omówiono: - zagadnienia związane z funkcjonowaniem i finansowaniem przedszkoli i szkół niepublicznych, - zadania organów dotujących i dotowanych w świetle art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty, - zmiany w sieci przedszkoli publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez gminy i podmioty niebędące gminami, pokazane na kanwie nowych rozwiązań prawnych. Publikacja skierowana jest do dyrektorów szkół i placówek oświaty niepublicznej oraz działów finansowych funkcjonujących w tych podmiotach. Powinna także zainteresować jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których działają jednostki oświaty niepublicznej, oraz organy sprawujące nadzór nad takimi placówkami: w zakresie ich funkcjonowania - kuratorów oświaty, a w za kresie wykorzystania dotacji ze środków publicznych - regionalne izby obrachunkowe oraz, coraz częściej, samorządowe kolegia odwoławcze i izby skarbowe, także sądy.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.