Ewangelia według św. Mateusza (MP3)

Ewangelia według św. Mateusza
Prezentujemy Państwu profesjonalne wydanie Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. Biblia katolicka Warszawsko-Praska w wydaniu dźwiękowym w przekładzie ks. biskupa Kazimierza Romaniuka jest zgodna z kanonem katolickim i jest zalecana przez Kościół katolicki do katechezy i wychowania katolickiego.

Nagrania całości tekstu dokonał znakomity aktor Teatru Wybrzeże - Krzysztof Gordon, znany z wielu wybitnych ról teatralnych i filmowych.


Ewangelia według św. Mateusza:

Historia dziecięctwa Jezusa

Przygotowanie do publicznej działałności Jezusa

Działalność Jezusa w Galilei

Przygotowanie do działalności

Kazanie na górze

Cudotwórcza działalność Jezusa

Prymat woli Ojca

Przypowieści o Królestwie Bożym

Dalsze czyny i działalność nauczycielska Jezusa

Reguły życia w społeczności

Działalność Jezusa w Judei i w Jerozolimie

Jezus w Jerozolimie

Mowa eschatologiczna

Męka i zmartwychwstanie Jezusa

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Ewangelia według św. Mateusza" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.