Europejskie prawo zamówień publicznych Komentarz (Okładka twarda)

Europejskie prawo zamówień publicznych Komentarz

Europejskie prawo zamówień publicznych Komentarz (Okładka twarda)

Oferta specjalna -12%
Prezentowana książka jest jedynym na rynku kompleksowym komentarzem do wszystkich dyrektyw unijnych w dziedzinie zamówień publicznych. Ma na celu przybliżenie regulacji prawa unijnego oraz bogatego dorobku orzeczniczego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym zakresie. W publikacji o mówione zostały: obowiązujące przepisy dyrektyw 2004/1 8 i 2004/1 7 koordynujących procedury udzielania zamówień publicznych "klasycznych" i "sektorowych", przepisy dyrektywy 2009/81 dotyczącej zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, zawarte w dyrektywach 89/665 oraz 92/13 aktualne unijne regulacje w zakresie procedur odwoławczych i środków ochrony prawnej przysługujących podmiotom zainteresowanym w uzyskaniu zamówienia, których prawa doznały uszczerbku w wyniku naruszenia reguł prawa zamówień publicznych,

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Europejskie prawo zamówień publicznych Komentarz" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.