Europa pokomunistyczna przemiany państw i społeczeństw po 1989 roku (Okładka twarda)

Europa pokomunistyczna przemiany państw i społeczeństw po 1989 roku

Europa pokomunistyczna przemiany państw i społeczeństw po 1989 roku (Okładka twarda)

Oferta specjalna -16%
Książka profesora Jerzego J. Wiatra nie ogranicza się do rejestracji i opisu faktów, ale stanowi próbę budowy teorii. Autor przedstawia paradygmaty wykorzystywane w literaturze światowej do wyjaśniania mechanizmów upadku komunistycznych reżimów autorytarnych i na tym tle formułuje własną propozycję. Podkreśla w niej znaczenie ,,brzemienia historii", zróżnicowania politycznych form realizacji idei komunistycznych, sposobu upadku tych reżimów, pierwszych wyborów konstytucyjnych, jako czynników tłumaczących dyferencjację trajektorii rozwoju politycznego poszczególnych państw pokomunistycznych. (...) Z uwagi na walory dydaktyczne (systematyka pracy, klarowność wywodu) książka może stanowić wartościowy podręcznik do wykładanego w wielu uniwersytetach przedmiotu „Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej", zwłaszcza że j est pierwszą monografią autorską (podręczniki będące dotąd w użyciu sąpracami zbiorowymi). z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Andrzeja Antoszewskiego

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Europa pokomunistyczna przemiany państw i społeczeństw po 1989 roku" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.