Encyklopedia muzyczna PWM Lutosławski Od ogniwa do łańcucha (Okładka miękka)

Encyklopedia muzyczna PWM Lutosławski Od ogniwa do łańcucha

Encyklopedia muzyczna PWM Lutosławski Od ogniwa do łańcucha (Okładka miękka)

Wydanie specjalne stanowi publikację towarzyszącą wydaniom i wznowieniom poszczególnych tomów „Encyklopedii muzycznej PWM”. W niniejszej edycji zamieściliśmy hasło „Lutosławski”, uaktualnione wg najnowszego stanu badań i ze znacznie rozbudowaną charakterystyką, oraz hasła poświęcone kompozytorom, wykonawcom, muzykologom i innym postaciom, których życie lub twórczość wiązały się z osobą Witolda Lutosławskiego. Wydanie specjalne, zatytułowane „Lutosławski. Od ogniwa do Łańcucha”, zawiera wiele haseł nowych, częściowo uzupełnione przedruki haseł z poszczególnych tomów oraz korektury informacyjne. Uzupełnienia dokonane zostały przez autorów oraz zespół redakcyjny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. W wydaniu zachowano skróty i wyróżniki graficzne stosowane w tomach podstawowych oraz suplementach.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Encyklopedia muzyczna PWM Lutosławski Od ogniwa do łańcucha" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.