Emigranci polscy w nowym środowisku pracy (Okładka twarda)

Emigranci polscy w nowym środowisku pracy

Emigranci polscy w nowym środowisku pracy (Okładka twarda)

Oferta specjalna -19%
Tematyka podjęta w książce jest niezwykle aktualna. Autor w sposób niezwykle kompetentny i wielostronny komentuje nie tylko wyniki uzyskane w badaniach, ale kreśli złożony obraz zależności natury ekonomiczno-społecznej, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie emigrantów w sferze zawodowej. Należy podkreślić interdyscyplinarny charakter badań, aktualność, znaczenie dla nauk o pracy, a także niewątpliwe walory praktyczne. Proces integracji europejskiej stale pogłębia się, a rynek pracy jest jej kluczowym elementem. Dobrze zatem, że dysponujemy rzetelnymi danymi o losach polskich emigrantów.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Emigranci polscy w nowym środowisku pracy" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.