Elektrotechnika podręcznik (Okładka miękka)

Elektrotechnika podręcznik

Elektrotechnika podręcznik (Okładka miękka)

Oferta specjalna -10%
W podręczniku uwzględniono aktualny stan wiedzy naukowo-technicznej z elektrotechniki. Książka zawiera systematyczną prezentację wybranych, powiązanych tematycznie treści ujętych w podstawie programowej i umożliwia uczniom nabycie umiejętności określonych w tej podstawie programowej. Tekst jest bogato ilustrowany rysunkami i wykresami, po każdym rozdziale znajdują się odpowiednio dobrane ćwiczenia rachunkowe. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników do kształcenia w zawodzie technik elektryk 311[08] na poziomie technikum i szkoły policealnej. Rok dopuszczenia: 2011.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Elektrotechnika podręcznik" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.