Elektrokardiografia i angiokardiografia w zawale serca (Okładka twarda)

Elektrokardiografia i angiokardiografia w zawale serca

Elektrokardiografia i angiokardiografia w zawale serca (Okładka twarda)

EKG oraz koronarografia to dwa odrębne, lecz komplementarne badania diagnostyczne. W odróżnieniu od koronarografii, która obrazuje tętnice wieńcowe, EKG odzwierciedla procesy patologiczne zachodzące w mięśniu sercowym, a po leczeniu reperfuzyjnym stopień powrotu przepływu mięśniowego. Jedynie łączna ocena obu badań pozwala wyjaśnić wiele zjawisk obserwowanych u chorych z zawałem serca, a także tłumaczy zmienność i różnorodność zapisów elektrokardiograficznych. Inspiracją do napisania tej książki była praktyka oddziału kardiologii, pełniącego codzienny, całodobowy dyżur hemodynamiczny. Od 20 lat Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu leczy inwazyjnie ostre zespoły wieńcowe. Nasze obserwacje odnieśliśmy do danych zawartych w literaturze oraz wzięliśmy pod uwagę wyniki innych ośrodków kardiologicznych, w efekcie, czego powstała książka konfrontująca EKG wykonywane

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Elektrokardiografia i angiokardiografia w zawale serca" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.