Ekoturystyka (Okładka miękka)

Ekoturystyka

Ekoturystyka (Okładka miękka)

Oferta specjalna -8%
Kup na prezent
Nowe, zmienione wydanie książki, w którym wprowadzono najnowsze dane i informacje, zgodne z obecnym stanem wiedzy i badaniami z zakresu turystyki zrównoważonej. Książka porusza niezwykle ważny problem ekoturystyki jako formy turystyki zrównoważonej, która przyczynia się do ochrony środowiska oraz przynosi korzyści ekonomiczne i poprawę jakości życia społeczności lokalnych w najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo i kulturowo zakątkach świata. Publikacja wyjaśnia jeden z największych współczesnych paradoksów turystyki usiłującej godzić sprzeczne interesy, turysty, który pragnie przebywać w jak najmniej zdegradowanym środowisku przyrodniczym, a jednocześnie sam to środowisko niszczy, zarówno bezpośrednio, jak i wymagając coraz liczniejszych udogodnień cywilizacyjnych. Autorka, pisząc o relacjach pomiędzy turystyką a środowiskiem oraz o rozwoju ekoturystyki na świecie, odpowiada m.in. na pytania: * Co jest przyczyną ogólnoświatowego zainteresowania problematyką turystyki i ekologii? * Jakie miejsce zajmuje ekoturystyka w dyskusji nad potrzebą ochrony środowiska przyrodniczego? * Czy polityka państw i samorządów, działalność organizacji społecznych oraz przedstawicieli biznesu turystycznego, w tym szczególnie działalność marketingowa, przyczyniają się do rozwoju turystyki zrównoważonej? * Jakie korzyści daje rozwój ekoturystki społecznościom lokalnym? * Czy stwarza ona możliwości uratowania ostatnich na świecie ostoi pierwotnej przyrody i rdzennej kultury? Ponadto Autorka podaje liczne przykłady rozwiązań proekologicznych w turystyce światowej i krajowej. Ekoturystyka jest zjawiskiem interdyscyplinarnym, stąd publikacja przydatna będzie szerokiemu gronu czytelników – zarówno osobom zajmującym się naukowo zagadnieniami turystyki, studentom, praktykom z branży turystycznej, mieszkańcom atrakcyjnych terenów, którzy pragną rozwijać ekoturystykę, jak i samym turystom.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Ekoturystyka" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.