Egzaminy Aplikacje 2013 radcowska i adwokacka tom 2 (Okładka miękka)

Egzaminy Aplikacje 2013 radcowska i adwokacka tom 2

Egzaminy Aplikacje 2013 radcowska i adwokacka tom 2 (Okładka miękka)

 • Liczba stron :

  710

 • Miękka
 • 710
 • 7
 • C.H. Beck
Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacka, zawiera akty prawne ogłoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin radcowski i adwokacki. Tom II: •Prawo upadłościowe i naprawcze •Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów •Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji •Prawo zamówień publicznych •Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej •Kodeks spółek handlowych •Prawo bankowe •Prawo przewozowe •Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych •Ustawa o fundacjach •Kodeks pracy •Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników •Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych •Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa •Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych •Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników •Ustawa o działalności ubezpieczeniowej •Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowycm Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych •Prawo o stowarzyszeniach •Prawo budowlane •Ustawa o pomocy społecznej
 • Miękka
 • 710
 • 7
 • C.H. Beck

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Egzaminy Aplikacje 2013 radcowska i adwokacka tom 2" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.