Egoistyczna klasa czy odpowiedzialni obywatele? (Okładka miękka)

Egoistyczna klasa czy odpowiedzialni obywatele?

Egoistyczna klasa czy odpowiedzialni obywatele? (Okładka miękka)

Oferta specjalna -7%
  • Liczba stron :

    248

  • Miękka
  • 248
  • UMCS
Prezentowany tom zawiera rekonstrukcję medialnego wizerunku chłopów na ziemiach polskich od końca XIX wieku do roku 1939. Podstawę źródłową stanowiły centralne organy prasowe wybranych partii politycznych, a także periodyki społeczno-polityczne o charakterze regionalnym czy nawet lokalnym. Pod uwagę wzięto: "Gazetę Chłopską", "Myśl Żydowską", "Nową Gazetę Podlaską", "Nowy Przegląd", "Piast", "Przegląd Narodowy", "Przyjaciela Ludu", "Słowo", "Tygodnik Suwalski", "Zorzę". Na podstawie publicystyki prasowej autorzy tekstów naukowych zawartych w tomie odpowiadali na pytania o historyczną rolę chłopów, pozycję społeczno-zawodową, znaczenie ekonomiczne, preferencje polityczne, wreszcie o obecność chłopów w kulturze ogólnonarodowej.
  • Miękka
  • 248
  • UMCS

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Egoistyczna klasa czy odpowiedzialni obywatele?" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.