Edukacja europejska na lekcjach matematyki (Okładka miękka)

Edukacja europejska na lekcjach matematyki

Edukacja europejska na lekcjach matematyki (Okładka miękka)

Autorski program edukacji europejskiej przeznaczony jest dla uczniów z klas II-III do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Możliwy jest również do realizacji z całym zespołem klasowym. Edukacja europejska ma znaczące miejsce w procesie oddziaływania pedagogicznego w szkole. Bardzo ważną rzeczą w edukacji dzieci jest wychowanie ich w świadomości, że my nie jesteśmy sami na świecie, że obok nas żyją ludzie innych narodowości, odmiennych kultur i religii. Aby żyć w harmonii i przyjaźni, potrzebna jest wzajemna pomoc, współpraca i na nie należy szczególnie uczulić dzieci.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Edukacja europejska na lekcjach matematyki" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.