ECDL Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych Moduł 1 (Okładka miękka)

ECDL  Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych Moduł 1

ECDL Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych Moduł 1 (Okładka miękka)

Oferta specjalna -17%
Kup na prezent
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence, w skrócie ECDL) jest świadectwem potwierdzającym, że jego posiadacz zdobył umiejętności w zakresie obsługi komputera i programów użytkowych po odbyciu międzynarodowego systemu szkoleń. W Polsce licencji na szkolenia udziela Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI), ono także wydaje certyfikaty. Książka, którą przedstawiamy, jest rekomendowana przez PTI jako materiał szkoleniowy. Obecne wydanie książki oparte jest na sylabusie w wersji 5.0, wprowadzonej na przełomie lat 2008/2009. Pełny certyfikat i szkolenie obejmują 7 modułów tematycznych dotyczących podstaw posługiwania się komputerem, systemu operacyjnego, sieci i Internetu oraz podstawowych aplikacji (edytor, arkusz kalkulacyjny, prezentacje i baza danych). Każdy z modułów potwierdzony jest osobnym egzaminem, ich całość składa się na certyfikat ECDL. Ponadto można uzyskać dodatkowe certyfikaty związane z zagadnieniami takimi jak CAD, e-obywatel oraz zaawansowane kursy dotyczące aplikacji. Moduł pierwszy – Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych – obejmuje następujące grupy zagadnień: * podstawowe pojęcia i urządzenia związane z użytkowaniem komputerów; * oprogramowanie; * sieci komputerowe; * społeczne aspekty informatyzacji; * bezpieczeństwo i uwarunkowania prawne.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"ECDL Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych Moduł 1" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.