Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej między Pisą a Biebrzą (Okładka miękka)

Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej między Pisą a Biebrzą

Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej między Pisą a Biebrzą (Okładka miękka)

Oferta specjalna -21%
Niniejsze opracowanie jest kontynuacją badań autorki nad dziejami granicy mazowiecko–krzyżackiej, tym razem między Pisą a źródłami Biebrzy. Jego podstawą są źródła pisane, materialne, toponomastyczne i kartograficzne. Umożliwiły one zweryfikowanie dotychczasowych poglądów na badane zagadnienie i ustalenie, że czynniki kształtujące ten odcinek granicy były bardziej złożone niż to dotąd przyjmowano w literaturze przedmiotu.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej między Pisą a Biebrzą" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.