Dystans społeczny emigrantów polskich wobec "obcych" i "innych" (Okładka twarda)

Dystans społeczny emigrantów polskich wobec "obcych" i "innych"

Dystans społeczny emigrantów polskich wobec "obcych" i "innych" (Okładka twarda)

Oferta specjalna -7%
Migracja to nie tylko problem demograficzny, socjologiczny czy ekonomiczny. To istotny problem wielowymiarowy, w krajach członkowskich Unii Europejskiej, który wywołuje różne problemy w procesach adaptacji i akulturacji, powstawanie barier, zwiększanie dystansu społecznego itp. Migranci, z jednej strony, przeżywają fascynację wszystkim tym, co nowe, atrakcyjne i nieznane, z drugiej - doświadczają poczucia obcości, marginalizacji i wyobcowania. Stąd pojawia się lęk, niepokój i poczucie zagrożenia, wynikające często z niezrozumienia sytuacji społecznych, organizacji życia społecznego, skryptów i schematów kulturowych. Niniejsza praca wzbogaca ofertę poznawczą z tej dziedziny. Przedstawione w niej treści tłumaczą, wyjaśniają i jednocześnie pytają oraz mobilizują do pogłębionych analiz i refleksji.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Dystans społeczny emigrantów polskich wobec "obcych" i "innych"" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.