Droga do koncepcji prawdy symbolicznej (Okładka miękka)

Droga do koncepcji prawdy symbolicznej

Droga do koncepcji prawdy symbolicznej (Okładka miękka)

Oferta specjalna -34%
[...] Prezentowane w książce rozważania są poświęcone prawdzie korespondencyjnej [...]. Proponuję ujęcie natury prawdy korespondencyjnej odmienne od jej zastanych koncepcji; odrzucam je wszystkie. Odmienność sprowadza się głównie do innego identyfikowania relacji korespondencji niż postulowana w zastanych ujęciach. identyfikuję korespondowanie jako symbolizowanie szczególnie pojmowane. [...] Rozstrzygnięcie problemu prawdy głoszące, że wiedza prawdziwa składa się z symbolicznych kodów rzeczywistości, prowadzi bezpośrednio do symbolicznego realizmu w kwestii natury wiedzy: wiedza, będąca zbiorem prawd, nie jest kopią, imitacją (częściową lub dotyczącą tylko elementów szczególnego rodzaju) itp. rzeczywistości, ale jest zbiorem jej symboli. [...]

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Droga do koncepcji prawdy symbolicznej" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.