Dokumentacja dyrektora szkoły (Okładka miękka)

Dokumentacja dyrektora szkoły
Niniejsza książka to cenna pomoc dla zarządzających placówkami edukacyjnymi. Publikacja zawiera między innymi: omówienie kompetencji organów szkoły: dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców; wielofunkcyjny plan nadzoru pedagogicznego; przykładowe projekty ewaluacji wewnętrznej według wymagań ministerialnych oraz sprawozdania z realizacji tych wymagań; omówienie obserwacji zajęć edukacyjnych; wzory arkuszy obserwacji doradczo-doskonalącej, diagnozującej, kontrolno-oceniającej; zagadnienia dotyczące oceny pracy nauczycieli.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Dokumentacja dyrektora szkoły" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.