Ćwiczenia Duchowe. Synteza (MP3)

Ćwiczenia Duchowe. Synteza
Nagranie odbyło się podczas sesji w Częstochowie, w dniach 6-14 grudnia 2005 r. Klasyczna synteza Ćwiczeń duchowych to zebranie najważniejszych medytacji i kontemplacji trzydziestodniowych rekolekcji ignacjańskich, odprawianych w czasie ośmiu dni. W niniejszym nagraniu proponujemy ośmiodniowe rekolekcje według metody św. Ignacego, wygłoszone przez o. Wacława Królikowskiego SI w Centrum Duchowości Księży Jezuitów w Częstochowie.

Całość składa się z piętnastu wprowadzeń do medytacji i kontemplacji. Początek stanowi Fundament - odkrywanie stworzoności i celu człowieka. Następnie podjęte są rozważania Pierwszego Tygodnia na temat grzechu. Dalszy etap stanowią kontemplacje Drugiego Tygodnia, dotyczące tajemnic życia Jezusa, wraz z tak zwaną triadą ignacjańską oraz kontemplacje przygotowujące do dokonania dobrego wyboru lub reformy życia. Po nich następują kontemplacje Trzeciego Tygodnia na temat męki i śmierci Jezusa. Wreszcie proponowane są kontemplacje Czwartego Tygodnia dotyczące zmartwychwstania Pana Jezusa. Całość duchowej drogi Ćwiczeń zwieńcza Kontemplacja dla uzyskania miłości, pogłębiająca dotychczasowe przeżycia rekolektanta i przygotowująca go do podjęcia treści całych Ćwiczeń duchowych w codziennym życiu.


Spis treści:

Fundament

1. Fundament: "Człowiek został stworzony" (1-5) 34’47"

2. Fundament: Odkrycie celu człowieka i stworzeń, drogą do wewnętrznej wolności (6-9) 29’52"

Pierwszy Tydzień

3. Rozmyślanie nad pierwszym, drugim

i trzecim grzechem (1-4) 26’35"

4. Rozmyślanie o grzechach własnych (5-8) 21’52"

Drugi Tydzień

5. Wołanie Króla (1-4) 40’49"

6. Kontemplacja o Wcieleniu (5-7) 20’26"

7. Kontemplacja o Bożym Narodzeniu (1-3) 16’54"

8. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (4-7) 21’22"

9. Dwa sztandary, trzy pary ludzi, trzy stopnie pokory (1-5) 49’30"

10. Chrzest Jezusa w Jordanie. Powołanie uczniów (6-11) 26’58"

Trzeci Tydzień

11. Męka Jezusa w nocy (1-3) 23’24"

12. Męka Jezusa w dzień (4-7) 25’59"Czwarty Tydzień

13. Zmartwychwstały Jezus ukazuje się swojej Matce Maryi, Marii Magdalenie, uczniom idącym do Emaus (1-4) 30’18"

14. Zmartwychwstały ukazuje się w Galilei (5) 07’24"

15. Kontemplacja dla uzyskania miłości (6-11) 33’35

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Ćwiczenia Duchowe. Synteza" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.