CIT Podatki i rachunkowość Komentarz (Okładka twarda)

CIT Podatki i rachunkowość Komentarz

CIT Podatki i rachunkowość Komentarz (Okładka twarda)

Oferta specjalna -12%
CIT. Podatki i rachunkowość to jedyny na rynku komentarz, który dzięki wyjątkowemu połączeniu omówienia aspektów podatkowych i rachunkowych pomoże księgowym, doradcom podatkowym i biegłym rewidentom uniknąć błędów popełnianych przy rozliczaniu należnego podatku dochodowego od osób prawnych. W piątym wydaniu publikacji, oprócz podstawowych problemów związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych, przedstawiono: - ostatnie zmiany związane z pojawieniem się nowego podatnika podatku dochodowego od osób prawnych - spółki komandytowo akcyjnej, - nowe zasady opodatkowania sprzedaży wierzytelności do funduszy sekurytyzacyjnych, - liczne przykłady wyjaśniające sposoby dokonywania korekt kosztów w myśl przepisów ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, - poglądy Ministerstwa Finansów oraz organów podatkowych w budzących wątpliwości sprawach z zakresu tego podatku, - linię najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz ich zmiany w stosunku do poszczególnych artykułów ustawy, - porównanie podatkowego i rachunkowego rozliczania przychodów i kosztów, - wpływ umów międzynarodowych na polski podatek dochodowy od osób prawnych. W komentarzu uwzględniono również zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2014 r. i mają charakter dostosowawczy do zmian w zakresie podatku od towarów i usług. Omówiono nową definicję samochodu osobowego oraz przepisy dotyczące przychodów i kosztów podatkowych związanych z korektą podatku VAT wynikającą z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Książka ułatwia interpretację poszczególnych artykułów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zawiera liczne przykłady zastosowania tych przepisów, dzięki czemu czytelnik może łatwo przyporządkować orzecznictwo i pisma organów podatkowych do swojej sytuacji.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"CIT Podatki i rachunkowość Komentarz" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.