Byliśmy, jesteśmy, będziemy (Okładka miękka)

Byliśmy, jesteśmy, będziemy

Byliśmy, jesteśmy, będziemy (Okładka miękka)

Oferta specjalna -9%
Kup na prezent
„BYLIŚMY, JESTEŚMY, BĘDZIEMY o ruchu ludowym w Polsce” – to historia powstania, rozwoju, działalności oraz organizacji ruchu ludowego począwszy od czasów najstarszych a zakończywszy na dniu dzisiejszym. Ruch ludowy był jednym z trzech wielkich obozów politycznych – obok narodowego i socjalistycznego - które wywarły największy wpływ na losy narodu i państwa polskiego. Polski polityczny ruch ludowy zorganizowaną działalność rozpoczął jako ruch wyborczy. Za datę jego powstania historycy uznają rok 1895, kiedy to 28 lipca w Rzeszowie, pod zaborem austriackim, na zjeździe delegatów chłopskich komitetów wyborczych utworzono pierwszą chłopską delegację - Stronnictwo Ludowe w Galicji. Ruch ludowy na ziemiach polskich pod zaborami ukształtował się na przełomie XIX i XX wieku - w czasie, gdy w Europie powstawały partie polityczne o charakterze masowym. Największą zasługą ruchu ludowego dla narodu i państwa polskiego było rozbudzenie świadomości społecznej i politycznej chłopów, a następnie powolne wprowadzanie ich w życie narodu. Książka zawiera prócz wielu artykułów historycznych na temat ruchu ludowego również artykuły o Zakładzie Historii Ruchu Ludowego, Ludowym Towarzystwie Naukowo-Kulturalnym oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Opisuje rolę tych instytucji w zachowaniu pamięci i tradycji ruchu ludowego. Publikowane zdjęcia pochodzą ze zbiorów Zakładu Historii Ruchu Ludowego oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Byliśmy, jesteśmy, będziemy" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.