Biologia: Genetyka (MP3)

Biologia: Genetyka
Słuchając tego audiobooka poznasz m.in. zagadnienia związane z kwasami nukleinowymi, ich strukturą oraz ekspresją materiału genetycznego. Usłyszysz o kodzie genetycznym i jego szczególnych cechach, o przepływie informacji genetycznej w komórce oraz o mechanizmach umożliwiających wykorzystanie informacji genetycznej do regulacji wszystkich procesów życiowych (replikacja, transkrypcja i translacja). Dowiesz się także o regulacji ekspresji genów u prokariota i eukariota, a także o mutacjach i ich rodzajach. Ponadto, powiemy również o dziedziczeniu cytoplazmatycznym i DNA fingerprinting. Poznasz zagadnienia z biologii molekularnej i jej zastosowaniu oraz elementy genetyki klasycznej. SPIS TREŚCI:

1. Kwasy nukleinowe i ekspresja materiału genetycznego

2. Ogólna struktura kwasów nukleinowych

3. Cząsteczka DNA

4. Cząsteczka RNA

5. Kod genetyczny

6. Przepływ informacji genetycznej w komórce

7. Replikacja

8. Transkrypcja

9. Translacja

10. Regulacja ekspresji genów u prokariota

11. Regulacja ekspresji genów u eukariota

12. Mutacje

13. Dziedziczenie cytoplazmatyczne

14. DNA fingerprinting

15. Biologia molekularna i jej zastosowanie

16. Elementy genetyki klasycznej

17. Bibliografia

BIBLIOGRAFIA – GENETYKA:

1. Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. Wydanie drugie zmienione. Redaktor naukowy Jerzy Bal. Wydawnictwo Naukowe PWN 2006.

2. Biologia 3. Podręcznik do liceum ogólnokształcącego, zakres rozszerzony. Praca zbiorowa pod redakcją Ewy Bartnik i Waldemara Lewińskiego. Wydawnictwo OPERON, Gdynia 2004.

3. Krótkie wykłady. Biochemia. David B. Hades, Nigel M. Hooper, J.D. Houghton. Przekład zbiorowy pod redakcją Jana Michejdy, Jacka Augustyniaka, Kazimierza Ziemnickiego. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000.

4. Krótkie wykłady. Genetyka. P.C. Winter, G.J. Hickey, H.L. Fletcher. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2003.

5. Krótkie wykłady. Mikrobiologia. J. Nicklin, K. Graeme-Cook, T. Paget, R. Killington. Przekład zbiorowy pod redakcją Zdzisława Markiewicza. PWN, Warszawa 2000.

6. Stawarz Joanna, Stawarz Robert, Marko-Warłowska Maria, Dubert Franciszek, Zamachowski Władysław. Biologia część druga. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2006.

7. Żeber-Dzikowska Ilona, Buchcic Elżbieta, Dymara Jarosław W., Persona Andrzej M., Tablice. Biologia. Chemia. WSiP, Warszawa 2004.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Biologia: Genetyka" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.