Biologia: Człowiek. Budowa układu nerwowego. Rozmnażanie (MP3)

Biologia: Człowiek. Budowa układu nerwowego. Rozmnażanie
Słuchając tego audiobooka poznasz m.in. budowę i zadania układu nerwowego człowieka. Powiemy o korze mózgowej, móżdżku, międzymózgowiu i podwzgórzu, śródmózgowiu i moście oraz o tworze siatkowatym i rdzeniu przedłużonym. Zdobędziesz niezbędne informacje na temat układu nerwowego autonomicznego i jego działaniu oraz poznasz choroby układu nerwowego (neurologiczne i psychiczne), ich przyczyny i następstwa. Płyta zawiera również wiedzę na temat podstawowego procesu życia, jakim jest rozmnażanie. Usłyszysz tu o sposobach rozmnażania organizmów (płciowym i bezpłciowym) i ich charakterystyce. Powiemy o rozmnażaniu człowieka i jego etapach. Poznasz budowę i fizjologię narządów rozrodczych męskich oraz ich funkcje, a także przebieg spermatogenezy. Powiemy też o narządach rozrodczych żeńskich i funkcjach, jakie pełnią oraz o przebiegu oogenezy. Scharakteryzujemy cykl owulacyjno – menstruacyjny i jego fazy. Przedstawimy proces od zapłodnienia do porodu, omówimy sposoby regulacji poczęć, jak również opowiemy, na czym polega i czemu służy diagnostyka prenatalna. Dowiesz się także o problemie niepłodności i jego przyczynach, jak również o chorobach układu rozrodczego i chorobach przenoszonych drogą płciową. SPIS TREŚCI:

1. Układ nerwowy

2. Kora mózgowa

3. Móżdżek

4. Międzymózgowie i podwzgórze

5. Śródmózgowie i most

6. Twór siatkowaty

7. Rdzeń przedłużony. Rdzeń kręgowy

8. Układ nerwowy autonomiczny

9. Choroby układu nerwowego

10. Rozmnażanie organizmów

11. Rozmnażanie człowieka

12. Budowa i fizjologia narządów rozrodczych męskich i żeńskich. Narządy rozrodcze męskie i ich funkcje. Przebieg spermatogenezy

13. Narządy rozrodcze żeńskie i ich funkcje

14. Przebieg oogenezy. Cykl owulacyjno – menstruacyjny

15. Spermatogeneza a oogeneza

16. Od zapłodnienia do porodu. Funkcje łożyska

17. Sposoby regulacji poczęć

18. Diagnostyka prenatalna. Niepłodność

19. Choroby układu rozrodczego oraz choroby przenoszone drogą płciową

20. Bibliografia

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Biologia: Człowiek. Budowa układu nerwowego. Rozmnażanie" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.