Bibuła (MP3)

Bibuła
Piłsudski dla czasopisma

Choć autor jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej historii, to napisana przez niego ,,Bibuła” nie jest jeszcze powszechnie znana.

Sam autor tak streścił publikację:

,,Pracę swą podzieliłem na trzy części. Pierwsza z nich, stanowiąca obecne wydawnictwo, zawiera opis tej części życia rewolucyjnego, która ma styczność z rozwojem i rozpowszechnianiem druków nielegalnych – bibułą. Drugą część poświęcę – ludziom – organizacyjnej i agitacyjnej stronie życia rewolucyjnego. Wreszcie trzecią – efektom pracy rewolucyjnej i zmianom, jakie ona wywołuje w stosunkach społecznych u nas.”

Publikacja została wydana w 1903 roku w postaci bezimiennych felietonów o wspólnym tytule ,,Walka rewolucyjna pod zaborem rosyjskim. Wrażenia i fakty z ostatnich lat dziesięciu. Bibuła”. Stanowi pasjonujący opis funkcjonowania konspiracyjnych wydawnictw. Podczas lektury poznajemy tajniki redagowania i powielania zakazanych druków, zorganizowaną siatkę konspiracyjnych redakcji i kolporterów, a także metody przemycania pism poza granicę zaboru.

Pod koniec 1903 roku redakcja ,,Naprzodu” ujawniła nazwisko autora i zakończyła druk pierwszej części opowiadań w postaci wydania książkowego o tytule ,,Bibuła”.

Z zamierzonych trzech części, o których mówił autor we wstępie swojej pracy, do skutku doszła tylko pierwsza – ,,Bibuła”, którą przedstawiamy w postaci audiobooka o tym samym tytule.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Bibuła" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.