Autorytet władz gminnych a rozwój społeczności lokalnych (Okładka miękka)

Autorytet władz gminnych a rozwój społeczności lokalnych

Autorytet władz gminnych a rozwój społeczności lokalnych (Okładka miękka)

Oferta specjalna -19%
Kup na prezent
Rozpoznanie znaczenia czynnika autorytetu gminnych władz samorządowych dla rozwoju wiejskich społeczności lokalnych może prowadzić do zmiany perspektywy w myśleniu o samorządzie. Oparte na autorytecie przywództwo jest niezbędne do ukierunkowanego i dynamicznego rozwoju społeczności lokalnej. Zrealizowane w podkarpackich gminach badania, będące empiryczną egzemplifikacją problematyki podjętej w tej pracy, ukazały m.in. znaczenie roli przedstawicieli władz samorządowych jako lokalnych liderów, których pożądaną, a nie zawsze w wystarczającym stopniu rozwiniętą cechą jest umiejętność sieciowej współpracy, tworzenia koalicji, mobilizowania wewnętrznych i zewnętrznych zasobów dla przyspieszenia procesów rozwojowych.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Autorytet władz gminnych a rozwój społeczności lokalnych" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.