Audiowizualne doświadczanie świata (Okładka miękka)

Audiowizualne doświadczanie świata

Audiowizualne doświadczanie świata (Okładka miękka)

Kup na prezent
Oddziaływanie współczesnych mass mediów – telewizji, radia, komputera i Internetu jest zauważalne na każdym kroku. Proces ten wpływa również na funkcjonowanie rodzin. Przebadaniem tych obszarów w środowisku wielopokoleniowej rodziny wiejskiej zajął się autor przedstawianej publikacji. Jego zamysłem było ustalenie korzyści, jakie płyną z używania mediów elektronicznych oraz wskazanie niedostatków na tym polu. Poruszana problematyka jest szczególnie istotna w kontekście problemów wykluczenia cyfrowego i dystansu międzypokoleniowego terenów słabo zurbanizowanych.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Audiowizualne doświadczanie świata" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.