Atraktory w modelach równowagi i wzrostu gospodarczego (Okładka miękka)

Atraktory w modelach równowagi i wzrostu gospodarczego

Atraktory w modelach równowagi i wzrostu gospodarczego (Okładka miękka)

Oferta specjalna -21%
W ekonomii matematycznej, podstawowymi narzędziami służącymi do formalnego opisu (modelowania) procesów gospodarczych oraz analizy równowagi wzrostu, są układy dynamiczne z czasem ciągłym, generowane przez autonomiczne układy równań różniczkowych i układy dynamiczne z czasem dyskretnym. Matematycznym odpowiednikiem stanów równowagi , w których znajdują się lub do których zmierzają badane procesy gospodarcze (lub pewne ich charakterystyki) są atraktory wspomnianych układów dynamicznych. Atraktory te są podzbiorami przestrzeni stanów tych układów. W szczególności atraktory zwane punktowymi reprezentują stany równowagi statycznej, a atraktory okresowe, zwane inaczej cyklicznymi oraz "dziwne", reprezentują równowagę dynamiczną.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Atraktory w modelach równowagi i wzrostu gospodarczego" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.