Atrakcyjność inwestycyjna Polski (Okładka miękka)

Atrakcyjność inwestycyjna Polski

Atrakcyjność inwestycyjna Polski (Okładka miękka)

Oferta specjalna -6%
Dla potrzeb niniejszej publikacji przeprowadzono badanie ankietowe pt. —,, ??Atrakcyjność inwestycyjna Polski dla inwestorów zagranicznych?? wśród wszystkich firm z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. Dało ono odpowiedzi na nurtujące pytania, dlaczego inwestorzy zagraniczni wybierają Polskę jako miejsce lokowania swojej działalnooci, a także, jakie czynniki są dla nich ważne lub nieważne przy podejmowaniu takiej decyzji. Ponadto, przeprowadzona analiza statystyczna atrakcyjnooci inwestycyjnej wszystkich krajów Europy Środkowowschodniej na podstawie dostępnych danych makroekonomicznych pokazała, które kraje są najatrakcyjniejsze dla inwestorów zagranicznych, a które muszą jeszcze wiele zrobić, aby dorównać liderom. Polska gospodarka została przeanalizowana pod względem wielu aspektów. Autorka starała się pokazać jej mocne, ale również i słabe strony. Czy jako lider w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest rzeczywiście najlepsza?

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Atrakcyjność inwestycyjna Polski" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.