Anachroniczna kasta czy nowocześni obywatele? (Okładka miękka)

Anachroniczna kasta czy nowocześni obywatele?

Anachroniczna kasta czy nowocześni obywatele? (Okładka miękka)

Oferta specjalna -76%
Kup na prezent
Prezentowany tom ma charakter prasoznawczy, rekonstruujący medialny wizerunek polskiego ziemianstwa. Redaktorzy tomu podjęli próbę przedstawienia obrazu tej warstwy na łamach najważniejszych tytułów prasowych, możliwie reprezentatywnych dla społecznie i politycznie zróżnicowanego odbioru interesującej nas warstwy. Zamiar ten udało się w zasadzie zrealizować, mamy bowiem do czynienia z analizą tytułów prasy narodowej, konserwatywnej, ludowej, socjalistycznej, a także żydowskiej i białoruskiej. Główną uwagę skoncentrowano na analizie najważniejszych tekstów programowych i teoretycznych, dotyczących szeroko rozumianego udziału ziemian w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym. Analizie poddane zostały różnorodne formy prasowe, od artykułów wstępnych, programowych, poprzez komentarze, sprawozdania, felietony, listy do redakcji, recenzje etc. Podstawę dokumentacyjną uzupełniją źródła archiwalne oraz literatura przedmiotu.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Anachroniczna kasta czy nowocześni obywatele?" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.