Aktywa niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej banku (Okładka miękka)

Aktywa niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej banku

Aktywa niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej banku (Okładka miękka)

Oferta specjalna -16%
Kup na prezent
Rosnąca i wielopłaszczyznowa rywalizacja na współczesnym rynku usług bankowych powoduje, że banki działające w Polsce poszukują nowych, skutecznych i innowacyjnych metod uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej. W tym kontekście dostrzegają znaczenie aktywów niematerialnych, choć ciągle nie wykorzystują ich skutecznie. Autorka przeprowadziła gruntowną analizę źródeł przewagi konkurencyjnej banków oraz struktury kapitału intelektualnego. W oparciu o badania empiryczne i studia literaturowe wskazuje źródła dotychczasowych problemów i formułuje postulaty w zakresie skutecznego wykorzystania aktywów niematerialnych w procesie budowy przewagi konkurencyjnej banku. Celem zaproponowanych w książce działań jest przekształcenie banku w instytucję dobrze znającą i rozumiejącą swoich klientów, która nie tylko potrafi dostarczać im wartości i sprostać ich oczekiwaniom, ale równocześnie jest w stanie zbudować silną pozycję rynkową przekładającą się na wysoką zyskowność działania. Książka może być wartościową lekturą dla studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych, a także źródłem zobiektywizowanej wiedzy i cennych inspiracji dla pracowników banków i innych instytucji finansowych.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Aktywa niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej banku" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.