ABC sprawozdań finansowych Jak je czytaćinterpretować i analizować (Okładka miękka)

ABC sprawozdań finansowych Jak je czytaćinterpretować i analizować

ABC sprawozdań finansowych Jak je czytaćinterpretować i analizować (Okładka miękka)

Oferta specjalna -16%
Podstawowym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasad budowy, sporządzania oraz interpretacji elementów sprawozdania finansowego, a mianowicie: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, rachunku przepływów pieniężnych, a także zestawienia ze zmian kapitału własnego.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"ABC sprawozdań finansowych Jak je czytaćinterpretować i analizować" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.